Alla voit tutustua Jyväshyvä osallistu ja voit voittaa kylpyläloman -kampanjan sääntöihin.

Jyväshyvä ”Osallistu ja voit voittaa kylpyläloman” -kampanjan säännöt

JÄRJESTÄJÄ

Fazer Makeiset Oy, y-tunnus 0728786-8, osoite: PL 4, 00941 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Fazer”).

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään yli 16-vuotiaat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.


MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?

Kampanja alkaa 01.01.2020 ja päättyy 30.3.2020.

Voit osallistua kampanjaan Jyväshyvän verkkosivujen Jyväshyvä.fi. etusivulta löytyvästä Kylpyläloma-kilpailusta ja täyttämällä kilpailusivuilla olevan lomakkeen ja vastaamalla pelin kysymyksiin. Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan 1 kpl Holiday Clubin kylpylälomalahjakortti. Palkinnon arvo on 1000 euroa. Voittaja arvotaan viimeistään 6.4.2020. Voittajalle ilmoitetaan voi-tosta henkilökohtaisesti hänen ilmoittamiinsa osoitetietoihin. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenot-toon 10 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajalle yhdessä sovitulla tavalla. Fazerilla on oikeus julkaista voittajan etunimi, su-kunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fazerin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovutta-miseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fazer vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen pal-kintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

MUUT EHDOT

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Facebookin ja Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten sosiaalisen median pal-velujen käyttöehtoja ja sääntöjä.

Kampanja ei millään tavalla liity Facebookiin. Fazer kerää kampanjan yhteydessä osallistujan henkilötietoja edellä kuvatulla tavalla, ei Facebook. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja In-stagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.